Projektowanie i optymalizacja

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • ustroje cięgnowe
 • wzmocnienia podłoża gruntowego
 • pośrednie i bezpośrednie posadowienie obiektów budowlanych

Kompleksowe wsparcie techniczne

 • sporządzenie projektów
  • budowlanych
  • wykonawczych
  • warsztatowych
 • optymalizacja projektów gotowych
 • nadzory
 • kierowanie budową
 • obsługa geodezyjna
 • sporządzanie dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
 • sporządzanie opinii geotechnicznej oraz projektu geotechnicznego
 • opinie techniczne
 • przeglądy techniczne obiektów budowlanych
 • inwentaryzacje obiektów budowlanych